Privacybeleid van Stichting LIEF

Privacybeleid van Stichting LIEF

 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting LIEF verwerkt.

Wie lid wordt van Stichting LIEF, een donatie geeft of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting LIEF verstrekt, geeft uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 

Stichting LIEF

Calsstraat 2

5707 JM  Helmond

0492 347662

KvK 62283340

De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@stichtinglief.nl

 

2. Welke gegevens verwerkt Stichting LIEF en voor welk doel

 

2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht.

b) adresgegevens of eventueel postadres.

c) telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).

d) gegevens die nodig kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts.

 

2.2 Stichting LIEF verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan; aan- en afmelden of het afhandelen van de verkregen informatie,

b) naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stichting LIEF

 

3. Bewaartermijnen

 

3.1 Stichting LIEF verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal een maand na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 

4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Stichting LIEF passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting LIEF geen gebruik van diensten van derden. Mocht dit wel nodig zijn dan zal met deze verwerker een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.

 

4.3 Joyce Kuijpers, Sylvia van de Donk en Jean-Paul Kocken zijn de verwerkers van de persoonsgegevens

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

5.1 Via de ledenadministratie van Stichting LIEF kan je een verzoek indienen om de persoonsgegevens van jezelf in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dit kan alleen schriftelijk aangevraagd worden. Stichting LIEF zal het schriftelijk verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover, informeren

 

5.2 Indien je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens schriftelijk contact opnemen met de ledenadministratie.

 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting LIEF je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandeld, kan je schriftelijk contact opnemen met de ledenadministratie.

 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.

De ledenadministratie is te bereiken via
info@stichtinglief.nl

 

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan ten alle tijden worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren dan ook om regelmatig het privacybeleid te bekijken.